7 אתגרים מצולמים לתלמידי קרקס נגב.
כחלק מתוכנית הלימוד שלנו יש לנו בכל תחום אתגרים שהתלמידים מוזמנים ללמוד.
רוב האתגרים הם תרגיל יחיד, וחלק מהאתגרים הם סידרת תרגילים.
את הסדרות העליתי כאן בשבילכם ללימוד נוח גם מהבית.

אתגר כדורים 1
אתגר כדורים 2
אתגר טבעות 1
אתגר טבעות 2
אתגר קלאבס 1
אתגר קלאבס 2
אתגר מקל פרח 1